Golubac Dunav Sirina

Turizam je prepoznat kao jedana od kljucnih stavki u strateskom razvoju opstine golubac i u tom kontekstu prisustvo dunav osiguranja je neophodno i korisno i za turizam i za celu opsinu istakao je bogojevic. Dunav pocinje od donauesingena gde se spajaju dve manje reke breg i brigah pa odatle dunav nosi naziv donau. Dunav Se … Read more